HVITVASKING

Hvitvaskingsforskriften


Vi som regnskapsforetak er underlagt finanstilsynet og hvitvaskingsforskriften. 

Forskriften finner man på følgende sider: 

www.hvitvaskingsforskriften.no

www.finanstilsynet.no