OM OSS

LOKASJON 


IT Regnskap AS 

Tordenskjolds gate 11, 

4612 Kristiansand  (Slottet)

Åpningstider:

Mandag - Fredag:

kl. 08.00 - 16.00

(+47) 488 43 828

IT REGNSKAP AS


Vår regnskapsføring fører til noe godt for våre kunder, fordi vi fører effektivt, oversiktlig og brukervennlig. Vårt fokus er å skape et godt regnskap i samspill med kunden. En fornøyd kunde med stødig økonomi er en kunde som alltid kommer igjen. Tjenestespekteret til IT REGNSKAP AS er kombinert med et godt støtteapparat og dyktige medarbeidere. Vi har sentrale lokaler i Kristiansand. Vårt kontorfellesskap har lokale støtteapparater innen de fleste fagfelt. Vi løser så å si alle utfordringer!


VERDIER


Våre regnskapsmedarbeidere er kompetente, erfarne, motiverte, engasjerende, effektive, hyggelige, åpne, fleksible og modige. Mange virksomheter velger ut tre-fire verdier for bedriften. Vi ønsker at alle disse 9 verdiene og egenskapene skal styre måten vi arbeider på.


BÆREKRAFTSRAPPORTERING


IT Regnskap holder en bærekrafts-rapportering hvor miljø med lavt Co2-avtrykk og rettferdig behandling av IT-Teamet står sterkt i fokus. Selskapet har en profil om å behandle sine ansatte rettferdig, ha et minimalt forbruk av forbruksartikler og andre rekvisita, holde god økonomisk styring, effektivisere manuelle prosesser for å sikre mest mulig effektiv bruk av ressursene. selskapet har et fokus på Regnskap Norge sin bærekrafts-rapportering. Dette kombinert med vår kompetanse kan vi bistå bredt til din bedrift. Vi kan sammen hjelpe din bedrift med rapportering, samt. avdekke forbedringer i driften. 


HMS


Vi som jobber i IT REGNSKAP AS er del av et kontorfellesskap som legger vekt på trivsel og samhold. Fornøyde og engasjerte ansatte, samt. flinke samarbeidspartnere gir hyggelige relasjoner til våre kunder. I tillegg til å ta vare på helse og arbeidsmiljø internt, sørger vi for å belaste klodens miljø minst mulig.


KVALIFISERING


IT REGNSKAP AS er et autorisert regnskapsførerselskap med rett til å påta seg regnskapsføreroppdrag. FINANSTILSYNET, Norge. Registreringsdato 22.12.2010.